מה אנחנו יודעים לעשות?

מפגש ישיר עם צרכנים

הלקוח פוגש בצורה בלתי אמצעית את הצרכן בסביבה

מפגש ישיר עם קמעונאים

ניהול דיאלוגים פתוחים עם קמעונאים

שיח עם דמויות משפיעות

בחינת טרנדים עם דמויות משפיעות ומובילות בחברה הערבית

ביקורים בשוק הערבי

סיור בנקודות מכירה, מסעדות, קניונים, שווקים פתוחים ועוד

מחקר ועוד

אנו מאמינים שהמחקר הוא חלק מרכזי בעבודה בשוק הערבי בישראל. אולם, מעבר לממצאים אנו מביאים אינטרפריטציות בעלות עומק תרבותי, חברתי המשקף את המתרחש בחברה הערבית בישראל, דבר שיביא בסופו של יום תוצאות טובות ללקוח.

יוצרים חוויה משמעותית כדי להבין את השוק מבפנים

  • מפגש ישיר עם צרכנים. הלקוח פוגש בצורה בלתי אמצעית את הצרכן בסביבה הטבעית שלו, בביתו, בשכונה שלו ומנהל איתו דיאלוג ישיר
  • ניהול דיאלוגים פתוחים עם קמעונאים
  • שיח עם דמויות משפיעות ומובילות בחברה הערבית
  • ביקורים בשוק הערבי: נקודות מכירה, מסעדות, קניונים, שווקים פתוחים ועוד